Linker Om oss Ansatte Kontakt

SPISSLØNN
ACER PLATANOIDES

SPISSLØNN Se flere bilder av Spisslønn Se flere bilder

Spisslønn (Acer platanoides) er en art i lønnslekten. Den er det eneste viltvoksende lønnetreet i Norge. Det kjennetegnes av sine store blader, med stor fargevariasjon om høsten. Bladene skifter da farge fra grønn, til gul, oransje eller rød.

Spisslønn er et edelløvtre, som kan bli et stort tre og som trives best i kalkrik jord og på steder med varmt klima. Tradisjonelt oppfattes spisslønnen som en treart med ganske spesifikke krav til jordbunnen, som helst skal være lett leirjord eller leirblandet sand. Flere forstfolk hevder dog, at den kan klare seg på meget forskjellige voksesteder, bl.a. på ganske stive leirjorder. På gode til mellomgode, gjerne kalkholdige jorder med dyp og porøs overgrunn, på vannholdige eller på grensen mellom hard- og fuktig bunn trives den spesielt bra. Spisslønnen har en gavnlig virkning på jordbunnen, og bladverket omsettes hurtig. De unge skudds bark er lys, skorpebarken har fine lengderevner, men skaller ikke av. Knoppene er glinsende brunrøde. Bladene er store og spisstannet i kanten. Blomstringen finner sted før eller samtidig med løvspring, de grønngule blomster sitter i en skjermformet blomsterstand. Fruktene er flate og glatte.

Spisslønn som finnes viltvoksende hos oss, tåler mer kulde enn vanlig lønn, og trives derfor høyere mot nord. Den har bredt seg naturlig mot nord til Oslo, Stockholm og Ålandsøyene og mot øst helt til Ural og det Kaspiske Hav, den er deriomot ikke naturlig i den vestlige del av Europa. I våre skoger finnes den kun sjeldent, og den plantes mest til pryd på den beste jord. Virket regnes for å være forholdsvis groft og mindre verdifullt enn vanlig lønn, som den ellers likner mye på.

Kilde: Vagn Kristensen, Grimstad 12. oktober 2011

ProveniensType / alderStørrelse (cm)Pris 500 stk.
eller flere
PL MR313BP 2/0+60 - 1008,50
PL MR313BP 2/0+ 40 - 60 7,50
FåbergQ35 1Å15 - 308,90
Tegnforklaring og forkortelser

Norsk og latinsk navn på alle planteslag.
Dersom ikke spesielle provenienser ønskes, vil planteskolen etter beste evne gjøre et valg i henhold til høydelag.

Bp - barrotsplante
P - pluggplante M95
PM60 - stor pluggplante M60
HP 150 - potte volum 0,15 liter
Quick pot - pluggplante Quick 35
Kokos - potte i kokosmaterial 2 dl
E - E plante

Eksempel:
B 2/1 s = 3 årig sommerpriklet plante